Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cetacea orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
207
Accessionsnummer:
DK 222
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Mogenstrup, Salling
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Chattium / Seneste Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Brejning Ler

 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
RESTER AF HVAL

Fundet består af et partielt, fragmenteret kranium og udfyldning af hjernekassen af tandhval på størrelse med grindehval, Globicephala melas, bevaret i konkretion fra marint, mørkt "glimmerler"; samt fragmenter af knogle i konkretion, hvoraf nogle synes at høre til kraniet, mens andre (eroderede) muligvis ikke gør det; og en hvalhvirvel. Ifølge finderen er kraniedelene fundet løst på stranden under vandlinien ved dagligt vande, de eroderede stykker i 50-100 m afstand fra de øvrige hen langs stranden. Hvirvlen er fundet i nærheden, men uden sammenhæng med de førnævnte.

De stykker, der kan sættes sammen, viser den centrale del af kraniet med næseregionen samt en del af rostrum. Dele af frontale, maxillare, præmaxillare, vomer m. fl. kan identificeres. Næsegangene med omgivelser er udfyldt med konkretionært materiale. Der synes at være en svag facial asymmetri. Hjernekasse-udfyldningen, der foreligger i tre dele, er partielt særdeles velbevaret og viser, bl. a., visse hovednervers udgang fra storhjernen. Hjernen var markant mindre end hos grindehvalen. Den forreste del af hjerneudfyldningen sidder endnu omgivet af kranieknogler. Bedømt på det synlige tværsnit ser det ud til, at hvalen havde et veludviklet olfaktorisk organ, hvilket er af allerstørste interesse, ikke mindst på baggrund af det nyligt beskrevne mindre hvalkranium fra samme formation, der er den eneste kendte, relativt avancerede tandhval med et veludviklet lugteorgan (Hoch, in press: Olfaction un whales: evidence from a young odontocete from the Late Oligocene North Sea, Historical Biology) .

Selv om stykket er langt fra at være et helt kranium, er det af meget stor videnskabelig værdi, da de væsentlige dele for et studium af hjernen og næsens evolutionære stade er velbevarede.

Stykket har ingen nævneværdig udstillingsmæssig værdi, men dets videnskabelige værdi gør det selvskrevet til at opnå danekræ-status. Finderen har gjort sit bedste for at indsamle alt, hvad han kunne få øje på af hvalkraniet under ikke nemme forhold. Såvel dette som fundets meget store videnskabelige værdi skal tilgodeses ved fastsættelsen af godtgørelsen.

 Note Kranium af hval i konkretion fra formodet Brejning Ler

Danicafossils © 2015