Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
206
Accessionsnummer:
DK 221
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Hanne Thomsen
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Skarrehage Sydgrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Seneste Paleocæn / Tidligste Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
VENSTRE LÅRBEN AF FUGL
- aftryk i moler (uden modplade).

Et relativt velbevaret aftryk, inklusive hinde af "organisk rest", af forsiden af et let krummet venstre femur (lårben) (med påsiddende sediment sandsynligvis fra knoglens indre), bevaret længde 5,6 cm, repræsenterer en tilsyneladende stærkt specialiseret, mellemstor fugl. Som aftrykket fremtræder - og der synes ikke at være tale om markant deformering af skeletelementet - er specialiseringsgraden af den repræsenterede knogle lige så høj som lappedykkerens uden at der er tale om signifikant lighed (og slet ikke beslægtethed). Det er især den distale endes ledparti, der er særegent. Det er muligt, at man her har at gøre med en marin fugl specialiseret til f. ex. dykning (uden at jeg på nuværende tidspunkt har fundet en moderne morfologisk pendant), til forskel fra de mange repræsentanter for den terrestriske fugleverden, der hidtil er truffet i moleret.

Stykket er spektakulært i betydningen, at det tydeligt illustrerer et fossilt fugle-lårben (kan demonstreres i udstillingssammenhæng blot ved at lægge et stort set lignende lårben ved siden af fossilet). Det har stor interesse videnskabeligt, idet det, skønt inkomplet, i detaillen tydeligt markerer et specialisationsniveau, som - hvis man kender den pågældende taxon (hvilket ikke er sikkert) - vil falde tydeligt i øjnene, når man har fundet frem til den (sandsynligvis en uddød gruppe).

I samme stykke moler er der bevaret aftryk af en acetabulum-del af et fuglebækken med en del af hvirvelsøjlen (halen?). Det vides ikke, om de to nævnte knogler tilhører samme individ.

Det samlede fossil er danekræ-værdigt, både fordi det er et charmerende udstillingsstykke (NB skal beskyttes mod "dårligt" lys), og fordi det efter mit bedste skøn vil kunne give vigtig ny viden om et særegent element af fuglefaunaen i det pågældende område i tidlig Tidlig Tertiær.

 Note Lårben fra fugl i moler.

Danicafossils © 2015