Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
203
Accessionsnummer:
DK 218
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Kristian Thistrup
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Skarrehage Nordgrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Brystben af lille, højtudviklet fugl.
Brystbenet er næsten komplet og er bevaret som aftryk af undersiden (bugsiden). Længden er 28 mm. Kammen stikker tydeligt dybt ned i moleret, mens resten af knoglen er blevet presset flad. To bentappe peger skråt bagud. Mellem disse bentappe ses store og næsten ovale indsnit i knoglen. Forrest på brystbenet ses til hver side en meget kraftig, buet kant med ledfladen mod skulderens ravnenæbsben. Til begge sider og i midten ses fremadrettede bentappe. Den midterste er todelt med en lille spids til hver side. Todelingen er et vigtigt træk, da det er karakteristisk for de to grupper ("ordener") af fugle, der traditionelt regnes for de mest højtudviklede, og som er hinandens nærmeste slægtninge, nemlig spættefuglene og spurvefuglene. Den kendes også hos de to gruppers fælles stamformer, der henføres til en uddød familie, Primoscenidae. Resten af brystbenets udformning stemmer godt overens med, at det stammer fra en fugl fra en af de to grupper.

DK 218 er i øvrigt ikke den første af disse fugle fra moleret. Et fund, VP 1289, der blev indregistreret på Geologisk Museum i 1895, omfatter bækken, lemmer samt et brystben, der som DK 218 har en todelt spids. Også udformningen af mellemhånden, bækkenet og korsbenet peger mod spurve-spættefuglene. Anette V. Kristoffersen, der beskrev fossilet i sin ph.d. afhandling, mente endda, at fuglen, der er på størrelse med en gærdesmutte, nærmest lignede en tidlig spurvefugl, men placerede den forsigtigt i Primoscenidae.

Når de to fund betragtes som meget vigtige, skyldes det bl.a., at de i givet fald er de ældste, kendte repræsentanter for spurve-spættefuglene i Europa. Sikre primoscenider kendes fra det lidt yngre London Ler og fra de mellem eocæne aflejringer ved Messel i Tyskland, mens egentlige spurvefugle i Europa først kendes fra Oligocæn. Derimod kendes der en enkelt sikker spurvefugl fra Australien af formodet Sen Eocæn alder. Moderne molekylærbiologiske analyser af spurvefuglenes slægtskabsforhold synes at vise, at gruppen er opstået i Australien, og det stemmer det nævnte fossil jo fint overens med. Men hvis yderligere undersøgelser kan vise, at de to fossiler fra moleret er egentlige spurvefugle, er der ingen nøje sammenhæng mellem de molekylærbiologiske og palæontologiske data.

 Note Brystben af fugl i moler.

Danicafossils © 2015