Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lysidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
20
Accessionsnummer:
DK 25
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bent Erik Carlsen
Bestemt af:
Michael Hansen
Lokalitet:
Fanø
Stratigrafi:
Strandfund
Periode:
Eocæn
Type:
Indeslutning
Sediment:
Rav

 Beskrivelse:   af  Michael Hansen 
Et ravstykke, ca . 4 x 3 x 1 cm, indeholdende en insektlarve af ordenen Coleoptera (biller). Larven måler ca. 2,5 mm og er tilsyneladende intakt. Som ravstykket er slebet, kan dyret kun iagttages fra sin rygside. De enkelte kropssegmenter fremtræder meget tydeligt og i det mindste et af benene samt antenner og i nogen grad munddele er at se. En yderligere slibning af ravstykket, der synliggør larvens bugside, ser ud til at ville kunne blotlægge flere væsentlige detaljer [i morfologien]. Foruden bille-larven ses i ravstykket 3 voksne insekter: 1 bille (Coleoptera-Scydmaenidae), 1 årevinge (Hymenoptera) og 1 tovinge (Diptera), som dog alle er vanskelige at iagttage i detaljer.

Sammenligning med tidligere fund:
Den forholdsvis karakteristiske, affladede kropsform i forbindelse med det fra oven synlige hoved henfører larven til familien Lycidae. Fossiler af lycide-larver i rav er tilsyneladende sjældne. Larsson (1978, Baltic Amber ..., Entomonograph 1) omtaler kun et enkelt fund fra en privat samling - hørende enten til Lycidae eller Lampyridae - som han dog ikke havde kunnet undersøge selv. Det er således muligt, at dette er det første fund af en lycide-larve i baltisk rav.

Konklusion:
Det er helt primært tilstedeværelsen af lycide-larven, der gør dette fund til noget særligt. Dette fossil må siges at opfylde lovens krav om særlig videnskabelig (dog næppe udstillingsmæssig) værdi, først og fremmest begrundet i dets sjældenhed. Det er derfor ønskeligt, at det sikres med henblik på fremtidige undersøgelser, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på Zoologisk Museum.

 Note Billelarve (familien Lysidae, "falsk kardinalbille") i rav.

Danicafossils © 2015