Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mammuthus primigenius

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
199
Accessionsnummer:
DK 214
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Kim Toudahl
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Keldstrup Strand, v. Haderslev
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Kvartær
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Kindtanden, den inderste i højre side af underkæben, er 32 cm lang. Den er fundet løst på stranden neden for en klint med aflejringer fra næstsidste og sidste istid. At dømme efter materialet, der sad tilbage på tanden, har den været indlejret i den såkaldte Lillebælt moræne fra slutningen af næstsidste istid, Saale. Blandt de mange kindtænder af mammut fra Danmark, er dette fund det mest komplette. Den gode bevaringstilstand kan skyldes, at den har været beskyttet af den omgivende kæbeknogle indtil kort tid før, den blev indlejret i morænen.

Kindtændernes opbygning afspejler, som nævnt i boxen, udvikling og slægtskab indenfor mammutterne, og velbevarede tænder er derfor af stor værdi. Tanden fra Kelstrup har en lav og bred krone med forholdsvis få lameller (24) sammenlignet med de mammutter, som kulstof-14 dateringer har vist levede ved sidste istids slutning. Der er med andre ord god overensstemmelse mellem tandens form og opbygning og dens formodede alder på mere end 130.000 år svarende til afslutningen af Saale istiden.

 Note Tand af mammut fra stranden under klint med kvartære aflejringer.

Danicafossils © 2015