Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Morsoravis sedile

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
198
Accessionsnummer:
DK 212
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Klinten v. Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fugleskelettet mangler begge vinger og brystbenet, men er ellers særdeles velbevaret; fx ses forbeningerne i øjets senehinde på plads i øjenhulen med intakt mønster af de små overlappende plader, som danner en ring. En analyse af fuglens karaktertræk viser, at den er nærmest beslægtet med nutidens sneppefugle, bladhøns og jacanaer. Dog har den fossile fugl, modsat de fleste vadefugle, en kort fod med forholdsvis krumme kløer, der kan gribe om grene. Også det ret korte bækken tyder på, at fuglen har levet i træer snarere end i vandkanten eller, som jacanaer, på åkander og andre vandplanter. Næbbet har form som hos jacanaer, så lige som hos disse har føden måske bestået af smådyr og bløde plantedele taget langs bredden af vandløb og søer eller i en mangroveskov. Vi kan lade fantasien spille og forestille os en fugl med flotte lange halefjer, som det ses hos nutidens største bladhøne, fasanriksen. DK 212 er den eneste sikre vadefugle-slægtning i moleret. Dette usædvanligt flotte fossil blev efter denne analyse navngivet Morsoravis sedile af Anette V. Kristoffersen.

 Note Lille vadefugl, Morsoravis sedile, med rester af bløddele i cementsten.

Danicafossils © 2015