Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Oncopareia? sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
196
Accessionsnummer:
DK 210
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
John W. M. Jagt
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Danskekalken
Periode:
Paleocæn [Tidlig Danien]
Type:
Sediment:
Bryozokalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Fundet består af to store blokke af bryozokalk (plade og modplade) indeholdende rester af langhalet krebsdyr. De bevarede kropsdele består af et ca.50 mm langt rygskjold med to basisled af dyrets antenner. Pandetornen tilsyneladende ikke bevaret. Lidt forskudt fra det bageste af rygskjoldet ses enkelte af bagkroppens haleled ligesom dyrets højre saksben er delvis eksponeret. Den generelle bevaringstilstand er dårlig, men rygskjoldets bevaring dog så god, at en bestemmelse til slægten ONCOPAREIA er muligt.

Fra det danske palæocæn kendes blot få eksemplarer af denne slægt. Oncopareia klintebjergensis (Selandien) er beskrevet fra lellinge grønsandskalken ved Klintebjerg (Jakobsen/Collins, 1979) og et enkelt skjoldfragment er kendt fra cerithiumkalken (Nedre Danien) fra Stevns Klint (befinder sig i Geologisk Museums samling). Pa trods af fossilets ringe bevaringstilstand er det forskningsmæssigt betydningsfuldt, da rester af denne slægt ikke tidligere er rapporteret fra bryozokalken. Det er muligt, at vi nu har fundet "arkitekten" til de talrige gravegange, der kan iagttages i grænselagene mellem bryozokalken og cerithiumkalken og som tidligere har været tolket som et resultat af callianasside gravegange (Ctenocheles).

Konklusion: Jeg skal anbefale, at fundet erklæres for danekræ for at sikre en videnskabelig bearbejdelse, når en præparation er tilendebragt.


 Note Del af hummer, muligvis af slægten Oncopareia, i bryozokalk.

Danicafossils © 2015