Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Metopaster poulseni

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
193
Accessionsnummer:
DK 207
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Inga Krause
Bestemt af:
Palle Gravesen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Det indleverede stykke er en næsten komplet søstjerne med knap 3/4 dele af dyret bevaret, idet de 3 arme er rimeligt velbevarede og der desuden findes dele af de manglende armspidser. Randpladerne (marginalia) ligger næsten i sammenhæng. Det samme gælder for en stor del de mange små plader, der dækker dyrets kropsskive.
Der er tale om et fuldvoksent eksemplar med en diameter på ca. 8-9 cm.

Arten Metopaster poulseni er opstillet af BRÜNNICH NIELSEN (1943, side 27-30 & tavie 1, fig. 2-9) på basis af fragmentariske fund i skrivekridtet i Stevns Klint. Holotypen stammer fra samme lokalitet som det foreslåede danekræ, nemlig fra Stevns Klint nord for Kulsti Rende.

I WIENBERG RASMUSSENS revision (1950) af søstjernerne og slangestjernerne fra det danske Kridt og Danien opregnes en række yderligere, men stadig fragmentariske fund af arten. De fleste fund er fra samme lokalitet som BRÜNNICH NIELSENS holotype.

Ifølge konservator STEN LENNART JAKOBENS medfølgende skrivelse til det foreslåede Danekræ udgør stykket uden sammenligning det mest komplette fund af Metopaster poulseni til dato, idet samtlige stykker i Geologisk Museums samlinger kun består af isolerede plader eller af fragmentariske eksemplarer.

På basis af dette vurderer undertegnede, at det foreliggende stykke både videnskabeligt og udstillingsmæssigt er usædvanligt værdifuldt og at det absolut bør gøres til Danekræ. At stykket tilmed stammer fra samme lokalitet som BRÜNNICH NIELSENS oprindelige, men stærkt fragmentariske holotype, styrker tilmed stykkets videnskabelige værdi.

Litteratur:
K BRÜNNICH NIELSEN: The Asteroids of the Senonian and Danian Deposits of Denmark. - Kgl. Danske vidensk. selsk. Biol.

H. WIENBERG RASMUSSEN: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with Special Reference to the Species found in Denmark. - Danm. Geol. Unders. II, 77. 1950.

 Note Søstjerne, Metopaster poulseni, i skrivekridt.

Danicafossils © 2015