Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
19
Accessionsnummer:
DK 23
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bent Søe Mikkelsen
Bestemt af:
Ella Hoch
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
FOSSIL VENSTRE HUMERUS (overarmsknogle) AF FUGL
i cementsten fra moleret, Jylland. Sen Paleocæn(/tidligste Eocæn).

Knoglen, der er knap 9 cm lang (rekonstrueret), har nogen lighed med ditto af strigiform (ugle). Fossilet er stærkt fragmenteret som følge af stenens åbning ved slag. Skelet-elementet var helt ved indlejringen, hvilket fremgår af, at knoglen, der var pneumatiseret (: med luftsæk), ikke udfyldtes med sediment, men har fungeret som krystalhule. Under fossiliseringen fyldtes den næsten helt med krystallin calcit, der voksede fra væggene ind mod midten af knoglelumen. Ved stenens åbning skete spaltningen nogle steder langs knoglevæggens yderside, andre steder langs knoglevæggens inderside, hvorved calcit-stenkærnen blottedes. Visse steder er knoglevæg + stenkærne brudt, således at snit gennem skeletelement + udfyldning ses.

Hovedparten af brudstykkerne er bevaret og tillader (partiel) rekonstruktion. Knoglevæggen er sprød og til dels krakeleret, og det vil være vanskeligt at frigøre fossilet fra cementstenen. Det er dog muligt at gøre visse morfologiske studier uden en fuldkommen udpræparation af fossilet.

Humerus af fugle har høj funktionel-diagnostisk værdi. Morfologisk/funktionel analyse foretages ved sammenligning med knogler af recente og kendte uddøde fugle, og fossilet vil muligvis kunne tentativt henføres til taxonomisk gruppe. Her skal det tages i betragtning, at vort kendskab til de præ-eocæne fugle og deres systematik er særdeles ringe. Samme forhold bidrager til at gøre fossilet værdifuldt. Det foreliggendc fossil, trods nævnte mangler, har en videnskabelig værdi, der ubetinget gør det til DANEKRÆ. Den omhu, hvormed de foreliggende fragmenter blev indsamlet og bevaret, skal bemærkes, men det skal beklages, at fragmenteringen gik så vidt. Man må tillige erkende, at i arbejdet med cementsten (: konkretioner fra moleret) kan grænsen mellem at slå forsigtigt - og derved måske ikke blotlægge fossiler - og at slå hårdt - og derved måske åbne og bryde fossilerne i stykker - er vanskelig at fastlægge, ikke mindst fordi stenenes hårdhed varierer.

 Note Overarmsknogle af fugl i cementsten.

Danicafossils © 2015