Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gautheria radiata

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
188
Accessionsnummer:
DK 201
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Inga Krause
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Stykket, som det foreligger frit præpareret, indeholder rester af to phymosomatide echinider af arten Gautheria radiata med tilhørende primær- og scrobicularpigge samt tillige enkelte dele af dyrenes kæbeapparater. Det bedst bevarede eksemplar viser en større ansamling af pigge tæt beliggende ved et næsten intakt corona (skallen) og må formodes tilhørende dette individ. Endvidere ses en mindre ansamling pigge og skalfragmenter af et andet individ. Måden, dette er fragmenteret på kunne antyde, at en stor del af søpindsvinet er blevet fortæret af ?fisk, ?krebsdyr eller lign.
Skalrester af Gautheria radiata forekommer sparsomt i skrivekridtet på Stevns og enkelte intakte skaller (corona) findes i Geologisk Museums skrivekridtsamling. Dyrenes pigge er imidlertid aldrig observeret på trods af mange års intensiv indsamlingsaktivitet på Stevns Klint.

Det foreliggende fund er således det eneste kendte eksemplar fra Stevns Klint (og vore skrivekridtaflejringer i det hele taget), hvor både dyrets pigge og skal er bevaret i livsposition. Dette understreger betydningen af, at erklære stykket for danekræ med henblik på at sikre stykket for en fremtidig videnskabelig bearbejdelse.

Konklusion:
Fossilet bør efter min vurdering erklæres for danekræ ud fra følgende kriterier:
  1. Den meget usædvanlige og sjældne bevaringsmåde med to eksemplarer bevaret i samme blok. En bevaringsmåde, der sjældent forekommer i skrivekridtet p.gr.a. aflejringens sædvanligvis store bioturbation.
  2. Fundet er indsamlet i en stratigrafisk veldefineret horizont i profilet, hvilket desværre ikke altid er tilfældet med ældre museumsmateriale.

 Note Regulært søpindsvin, Gautheria radiata, i skrivekridt

Danicafossils © 2015