Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Heteroptera underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
186
Accessionsnummer:
DK 199 (2)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Svalklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
DK 356 er et hunligt eksemplar af en næsten fuldstændigt bevaret skumcikade fra moler. DK 199 er et imponerende fund af ikke mindre end en halv snes skumcikader, ligeledes hunner, samt tre bredtæger i samme stykke. De to fund menes at repræsentere den samme art med en længde på 20-25 mm. Det er den største af askeseriens cikader næst efter sangcikaden, der måler ca. 40 mm. Arten kan desuden kendes på de småplettede forvinger uden tværbånd. Det er den almindeligste cikade i askeserien, og den er næsten udelukkende fundet i moleret. DK 356 er blevet udnævnt til danekræ, fordi det er det bedst bevarede eksemplar af arten. DK 199 er blevet danekræ, fordi fundet var det første med mange skumcikader. Der er senere fundet flere andre stykker med flokke af skumcikader. Har de været på træk? I dag findes ingen trækkende cikader.

 Note Bredtæger i cementsten.

Danicafossils © 2015