Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mycetophilidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
184
Accessionsnummer:
DK 198
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Svalklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fossil, mellemstor art af svampemyg fra moleret.

To skiferstykker (henholdsvis ca. 8x7 og 7x7 cm), begge mærket "SV 95" og "2", med utroligt velbevaret aftryk af svampemyg i såvel plade som modplade. Svampemyggen, der måler ca. 0,6 cm i længden, har hoved, forkrop, vinger, de fleste ben og bagkrop yderst velbevaret. Begge antenner samt det ubebørstede hanlige genitalapparat ses tydeligt.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Diptera (tovingede insekter), gruppen Nematocera (myg), familien Mycetophilidae (svampemyg). Denne familie er ikke tidligere kendt fra moleret, men to andre afvigende arter er ligeledes indstillet til behandling (fund fra Vilsund og Ejerslev). Denne art kan skelnes fra de to andre arter både på sin størrelse (mellemstor), det karakteristiske ribbenet i vingen, de lange sporer på benene og det ubebørstede genitalapparat.

Konklusion:
Svampemyg er nye for molerfaunaen og derfor af stor videnskabelig værdi. Bevaringstilstanden af denne mellemstore art er helt enestående, og fundet har derfor stor udstillingsmæssig værdi. Larverne lever af svampehyfer på fugtige habitater. Det har længe undret os, at dansemyg og svampemyg var ukendte fra moleret, idet begge disse familier er meget almindelige i det baltiske rav (Oligocæn). Fundet er således i høj grad med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Det bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Svampemyg i cementsten.

Danicafossils © 2015