Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cimbrophlebia bittaciformis

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
183
Accessionsnummer:
DK 197
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Svalklit, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fossil skorpionsflue fra moleret.

To skiferstykker (henholdsvis ca. 8x8 og 6x4 cm), begge mærket "SV 96" og "7", med velbevaret aftryk af skorpionsflue i såvel plade som modplade. Skorpionsfluen, med en vingelængde på ca. 2,3 cm, har forkrop, 3 af vingerne og bagkroppen yderst velbevaret. Hovedet med øjnene ses utydeligt, men kan måske præpareres frem, ligesom de lange ben, som kun er delvis bevaret. Det hunlige genitalapparat ses tydeligt.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Mecoptera (Skorpionsfluer). Der kendes ifølge Willmann (1990) kun 5 eksemplarer, heraf er en enkelt art beskrevet af Willmann (1977).
Denne art har en meget karakteristisk farvetegning på vingerne, og er tydeligt forskellig fra den beskrevne art.

Konklusion:
Skorpionsfluearten er ny for molerfaunaen og derfor af stor videnskabelig værdi. Desuden kendes der kun få skorpionsfluer overhovedet. Bevaringstilstanden er meget god, især hvis hovedet bliver præpareret frem, og fundet har derfor også udstillingsmæssig værdi. Ordenen har altid interesseret folk, der undersøger slægtsskabsforhold, idet den er nært beslægtet men både fluer og lopper. Fundet er desuden med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Det bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

Kommentar til fundet af Stig Andersen.
Skorpionfluerne i askeserien tilhører alle samme art, der er beskrevet af den tyske insektforsker Rainer Willmann som en ny slægt og art. Vingerne er omkring 70 mm lange og har nogle meget karakteristiske farvetegninger. Hos dette eksemplar er forkroppen, tre af vingerne og bagkroppen velbevaret, mens dele af hovedet og de lange ben mangler; dog kan de manglende dele af benene måske præpareres frem. Det har tyske forskere gjort med andre eksemplarer. Det viste sig, at de fossile dyr ligesom de nulevende har specielt udformede bagben med en stor klo i spidsen, som de må have benyttet til at fange andre insekter med. Stankelbens-skorpionfluerne hænger i forbenene og griber forbipasserende insekter med midtbenene og bagbenene, og derfor kaldes de også "hængende fluer". Larverne lever som rovdyr på fugtige steder. Stankelbens-skorpionfluer findes i dag mest på den sydlige halvkugle, men nogle få arter når op i Nordamerika og Mellemeuropa.

 Note Skorpionsflue, Cimbrophlebia bittaciformis, i cementsten.

Danicafossils © 2015