Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anisopodidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
179
Accessionsnummer:
DK 195 (1)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Gullerup, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Molerstykke med vinduesmyg, stankelben og cikade.

To skiferstykker (ca. 16x7 cm), begge mærket "GU 96" og "6", med særdeles velbevarede aftryk af vinduesmyg (Diptera, Anisopodidae), stankelben (Diptera, Tipulidae) samt cikade (Hemiptera­Auchenorrhyncha), i såvel plade som modplade. De to myg måler 1,0x0,6 cm, cikaden 2x0,7 cm. Alle tre insekter i særdeles god bevaringstilstand, især hvad angår vingernes ribbenet der er af stor vigtighed ved bestemmelsen.

Sammenligning med tidligere fund:
Den generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af de fossile insekter som hørende til vinduesmyg (Diptera, Anisopodidae), stankelben (Diptera, Tipulidae) og sangcikader (Hemiptera-Auchenorrhyncha-Cicadoidea).
Fund af moler-stykker med repræsentanter for flere insektgrupper er relativt sjældne.

Konklusion:
Fundet af de to myg samt en sangcikade i moler er af stor videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig og artsrig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Det aktuelle fund er velbevaret og af stor udstillingsmæssig værdi. Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Vinduesmyg i cementsten.

Danicafossils © 2015