Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Megalotomus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
177
Accessionsnummer:
DK 193
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag ukendt]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fossil florvinge fra móler.

To skiferstykker på 3,0x3,0 cm, begge mærket 14M-A3249, med særdeles velbevaret aftryk af en florvinge (Neuroptera - Hemerobiidae) i såvel plade som modplade. Aftrykket er en isoleret, men meget velbevaret vinge der måler 1,3 cm, med meget tydelig farvetegning og ribbenet.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Neuroptera-Plannipennia (netvinger), familien Hemerobiidae (florvinger). Ved sammenligning med tidligere beskrivelser (Henriksen 1922) kan vingen henføres til en art af slægten Megalotomus, men artsforskellig fra den af Henriksen beskrevne art. Den karakteriske vingenervation er tydelig forskellig fra den tidligere indleverede fund af familien Hemrobiidae (bl.a. DK 110).

Konklusion:
Fundet af endnu en art netvinge tilhørende familien Hemerobiidae (florvinger) er med til at komplettere billedet af en mangfoldig og artsrig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Palæocæn. Det aktuelle fund er velbevaret og af stor videnskabelig værdi. Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Florvinge i cementsten.

Danicafossils © 2015