Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mycetophilidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
176
Accessionsnummer:
DK 192
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag ukendt]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Fossil, meget lille art af svampemyg fra moleret.

Beskrivelse:
To skiferstykker på 3,5x2,0 cm og 2,5x2,0 cm, begge mærket 14M-A4058 og begge med velbevaret aftryk af svampemyg i såvel plade som modplade. Svampemyggen, der er usædvanlig lille (mindre end 0,4 cm i længden), har hoved, forkrop, vinger, flere ben og bagkrop yderst velbevaret. Et kort stykke af begge antenner samt det karakteristiske bebørstede hanlige genitalapparat er velbevaret (sidstnævnte ses ikke tydeligt på den ene plade: billedet).

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Diptera (tovingede insekter), gruppen Nematocera (myg), familien Mycetophilidae (svampemyg). Denne familie er ikke tidligere kendt fra moleret, men to andre afvigende arter er ligeledes indstillet til behandling (fund fra Vilsund og Svalklit). Denne art kan skelnes fra de to andre arter både på sin størrelse (meget mindre end de andre arter) og på sit karakteristiske genitalapparat.

Konklusion:
Svampemyg er nye for molerfaunaen og derfor af stor videnskabelig værdi. Bevaringstilstanden af denne lille art er desuden enestående, og fundet har derfor stor udstillingsmæssig værdi. Larverne lever af svampehyfer på fugtige habitater. Det har længe undret os, at dansemyg og svampemyg var ukendte fra moleret, idet begge disse familier er meget almindelige i det baltiske rav (Oligocæn). Fundet er således i høj grad med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Det bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Svampemyg i cementsten.

Danicafossils © 2015