Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Opissaster? sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
168
Accessionsnummer:
DK 184
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erik Carell
Bestemt af:
Søren Floris
Lokalitet:
Hundshage
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Sediment:
? Brejning Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Floris 
En hel skal af søpindsvin (spatangoid ecinid), let knust, delvis let slidt, fra grønsand, angiveligt af øvreoligocæn alder (Brejningler).

Indleveret til Søren Bo Andersen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, som med brev af 22.2.96 indleverede til museumsinspektør Toke Skytte, Naturhistorisk Museum, Århus, som efter kvittering til ejerne af 26.2.96 indleverede stykket til Geologisk Museum, København, til bedømmelse af danekræværdighed. Jeg modtog stykket den 26.3.96. Fra fru G. Carell er den 15.4.96 telefonisk indhentet findernes accept af preparation. Stykket er 38 mm langt, 34 mm bredt og ca. 24 mm højt.

Den foreliggende echinid kan med nogen sandsynlighed efter Treatise on Invertebrate Paleontology bestemmes til hemiasteriden Opissaster eller dog en lignende slægt. En nærmere bestemmelse kræver endnu en vanskelig præparation af dele af stykket. Opissaster kendes fra Eocæn til Pliocæn, i Middelhavsområdet, Indien og Caribien. (Geologisk Museums samlinger fra disse områder rummer intet sikkert identisk materiale; det samme gælder i det hele taget museets samling af tertiaeraflejringer i Europa.)
Sammenligning med tidligere fundet dansk materiale: Denne hele skal er såvidt vides indtil nu et unicum for Danmark. Ifølge Søren Bo Andersen, Geologisk Institut, Aarhus, er der for de pågældende lag kun kendt små ubestemmelige skalfragmenter, og det samme gælder iøvrigt for Geologisk Museums samling af øvreoligocæne danske echinider. Generel litteratur om danske lag giver ingen oplysninger.

Konklusion: Med fossilet synes at foreligge en for Danmark ellers ikke sikkert påvist slægt: Opissaster POMEL,(1883) (?). Det anbefales, at stykket gøres til danekræ.

Litteratur: Treatise on Invertebrate Paleontology, Part U (Echinodermata 3), New York og Lawrence, 1966. Pp.563, 565 (fig. 2).

 Note Irregulært søpindsvin, Opissaster eller lignende slægt i formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015