Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Maretia hoffmanni

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
167
Accessionsnummer:
DK 183
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erik Carell
Bestemt af:
Lokalitet:
Horsens Fjord
Stratigrafi:
Vejle Fjord Formationen
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Sediment:
? Brejning Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Floris 
Beskrivelse: En næsten hel skal af irregulært s¢pindsvin (spatangoid echinid), let knust, delvis slidt og uden bevaret topfelt, fra gr¢nsand, angiveligt af Øvre Oligocæn alder (Brejningler).Den foreliggende echinid kan bestemmes til spatangiden Maretia hoffmanni (GOLD. FUSS, 1826) som kendt fra litteratur og Geologisk Museums samling af nordtyske Øvre Oligocæne fossiler (fra Doberg bei Bunde).

Sammenligning med tidligere fundet dansk materiale:
Denne n<æten hele skal er såvidt vides indtil nu et unikum for Danmark. S¢ren Bo Andersen fra Geologisk Institut, Aarhus, har oplyst, at der fra de pagældende lag kun er kendt små ubestemmelige skalfragmenter, og det samme gælder for¢vrigt for Geologisk Museums samling af Øvre Oligocæne echinider. Generel litteratur om danske lag giver ingen oplysninger.

Konklusion:
Med fossilet er en i Nordtyskland kendt art nu påvist i en jævnaldrende dansk aflejring. Det anbefales, at stykket gøres til danekræ.


 Note Irregulært søpindsvin, Maretia hoffmanni, i formodet Brejning Ler.

Danicafossils © 2015