Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aphidoidea overfamilie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
162
Accessionsnummer:
DK 176 (2)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Benny O. Jørgensen
Bestemt af:
Lokalitet:
Musholmbugten
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:
Rav

 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Beskrivelse:
Cylindrisk, rneget klart gult ravstykke (4,0x1,5 cm) med følgende insektindhold: En kakerlak: en næsten fuldstændig bevaret (kun den ene antenne mangler delvist) voksen han med munddele, vinger, ben og genitalier meget velbevarede (1,1 cm i længden). Desuden findes en voksen bladlus med vingenerverne og antennerne meget tydelige (0,2 cm i læ ngden).

Sammenligning med tidligere fund:
Der findes 31 mere eller (især) mindre velbevarede kakerlakker (Dictyoptera:Blattoidea) i Zoologisk Museums store ravsamling (jfr. Larsson, 1978:114). Heraf er kun 9 stk. voksne individer. Den vingede bladlus (Hemiptera: Aphidoidea) ligner meget arten Palaophyllaphis longirostris (beskrevet af O.Heie, 1967). Vingede bladlus er ligeledes ret sjældne i rav.

Konklusion: Da bevaringstilstanden af begge fossiler er usædvanlig god og vingede eksemplarer af både bladlus og kakerlakker er sjældne i baltisk rav, er fundet af videnskabelig interesse.Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring pa et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Vinget bladlus i rav.

Danicafossils © 2015