Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Araneidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
160
Accessionsnummer:
DK 175
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Benny O. Jørgensen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Musholmbugten
Stratigrafi:
Løsfund, ved sandpumpning
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:
Rav

 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Poleret, meget klart gult ravstykke (2,5x2,0 cm), der indeholder et meget velbevaret edderkoppenet, delvis spundet omkring en stor, cirkulær ægkokon med meget velbevarede og tydelige æg.
Perifert i nettet har edderkoppen tabt en benstump med velbevarede klør, der muliggør en bestemmelse af dyret til en hjulspinder (Araneidae). Desuden har nettet fanget en del stjernehår (fra en slags egetræ).

Sammenligning med tidligere fund:
Edderkoppenet findes af og til i rav, men det er sjældent veludviklet. Ægkokoner kendes, men er sjældne og uhyre sjældent så velbevaret som i dette stykke.
Edderkoppen selv er ovenikøbet repræsenteret ved en benstump (sikkert afrevet, da den prøvede at undslippe harpiksen). Kløerne på benstumpen muliggør en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Araneae (edderkopper), familien Argiopidae (hjulspindere).

Konklusion:
Da bevaringstilstanden af hjulspinderens net og æg er særdeles god er fundet både af videnskabelig interesse og af stor udstillingsmæssig værdi. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Ægkokon og net af edderkop (hjulspinder) i rav.

Danicafossils © 2015