Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Neuroptera orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
150
Accessionsnummer:
DK 168
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Klitgården, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Beskrivelse:
Et skiferstykke (ca. 13x8 cm) med et næsten fuldstændigt bevaret aftryk af en silkeflorvinge: dvs. med hoved, forkrop, størstedelen af forvingen, en mindre del af bagvingen samt en del af et forben mere eller mindre velbevaret. På forvingen findes et tydeligt mønster af pletter og bånd. Modplade (ca. 5x3 cm) med et lidt mindre aftryk af samme (flere fragmenter mangler desværre).

Sammenligning med tidligere fund: Den fossile netvinges generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordenen Neuroptera (netvingede insekter), underordenen Planipennia (florvinger) og familien Psychopsidae (silkeflorvinger). En vinge af en silkeflorvinge er tidligere blevet erklæret danekræ DK 89; en anden vinge var indstillet, men blev ikke erklæret danekræ. Mønstret på begge disse vinger er tydeligt forskelligt fra ovennævnte forvinges. Fundene kan derfor enten repræsentere for- og bagvinge af samme art eller to særskilte arter. Vingernes nervation er ens hos begge typer af vinger, så derfor drejer det sig sikkert om samme art. Vingelængden af det nye fund er ca. 4,4 cm (hos de andre fund ca. 4,0 cm). For beskrivelsen af arten er det derfor yderst vigtigt også at bevare det nye fund.
Fundene er om tidligere nævnt højst interessante zoogeografisk, idet de 21 nulevende arter af denne familie i udbredelse er begrænset til den sydlige halvkugle, nemlig tropiske omrader i Syd Afrika, Sydøstasien og Australien. Der foreligger ingen andre fund af denne insektfamilie fra moleret, men ialt tre arter er beskrevet fra baltisk rav. Denne art adskiller sig fra alle tidligere beskrevne arter, nulevende som fossile, især på vingens karakteristiske nervation og størrelse (længde omkring 4 cm og dermed den største kendte silkeflorvinge og desuden en af de største insekter fra moleret).

Konklusion:
Fundet af en næsten fuldstændig bevaret silkeflorvinge er af enestående videnskabelig interesse, fordi det kompletterer tidligere fund af sandsynligvis samme art, og derfor er uundværlig for en beskrivelse af arten. Silkeflorvinger er bade zoogeografisk og systematisk interessante. Desuden er de med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske omrade i 0vre Palæocæn.Fundet bør derfor sikres, f.eks ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Silkeflorvinge i cementsten.

Danicafossils © 2015