Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Carcharocles angustidens

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
149
Accessionsnummer:
DK 167
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Anneline Schjødt Pedersen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Glyngøre, Salling
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Oligocæn [Branden Ler?, Brejning Ler?]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Tanden har kronen og lidt af roden bevaret. Højden er ca. 6 cm. Trods sin ufuldstændige bevaring har tanden en række kendetegn, som viser, at den tilhører arten Carcharocles angustidens. Slægten tilhører den uddøde familie Otodontidae, som er nært beslægtet med sildehajfamilien (Lamnidae), der omfatter nutidens frygtede, op til 7 m lange menneskehaj eller hvidhaj. Den haj, som den fossile tand stammer fra, må have været noget større, måske 10 m. Tilsvarende tænder er fundet i oligocæne havaflejringer flere steder i Europa, men DK 167 er så vidt vides det første fund fra Nordjylland. Et par meget store tænder er tidligere fundet på stranden ved Trelde Næs og kommer formodentligt også fra Brejning Ler. I det sent miocæne Gram Ler er fundet en endnu større tand (ca.15 cm høj med rod) af den beslægtede Carcharocles megalodon, der først uddøde i begyndelsen af Kvartærtiden.

Danicafossils © 2015