Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Megaloceros giganteus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
148
Accessionsnummer:
DK 166
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peder Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Kværndrup, Fyn
Stratigrafi:
Moseaflejring, markfund
Periode:
Kvartær [Allerød-tid]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
De to fund er næsten ens ogbestår af nedre del af kastede takker, begge omkring en ½ m lange. DK 166 er fundet i en mose og da brudfladerne er helt friske, ligger resten af takken måske endnu i mosen. DK 495 er et markfund og er endnu ikke dateret. Fragmentariske fund af kæmpehjort fra smeltevandsaflejringer og moræner fra sidste istid kan være meget ældre end disse lag og omlejret flere gange. Et mosefund, som DK 166, har derimod samme alder som mosens dynd, altså her fra Senglacialtiden.

Kæmpehjorten levede på "mammutsteppens" åbne vidder foran isranden. Den var på størrelse med en elg og havde et gevir med en spændvidde på op til 3,5 m. Fund af kæmpehjort er meget sjældne i Danmark og i Nordeuropa i det hele taget, De Britiske Øer undtaget. De fleste danske fund stammer fra den lune Allerød-tid under sidste istids afslutning, hvor arten nåede sin absolut nordligste udbredelse fra Irland over Midtengland, Dogger Banke og Syddanmark til Skåne.
Muligvis ligger ansvaret for kæmpe-hjortens uddøen hos mennesket på jagt efter store byttedyr.

 Note Basale (inderste) dele af tak fra kæmpehjort i moseaflejring.

Danicafossils © 2015