Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Bison priscus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
147
Accessionsnummer:
DK 165
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Johny Hansen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Grusgrav ved Rolsted, vest for Nyborg
Stratigrafi:
Løsfund i smeltevandsgrus
Periode:
Kvartær
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Ligesom mammutskulderbladet fra Myrup Banke er mellemfods- benet fundet under gravning af grus fra sidste istid. Gruset er blevet afsat af smeltevand, sandsynligvis foran den fremrykkende "nordøstis", der siden nåede frem til hovedopholdslinien i Midtjylland. Den 33 cm lange knogle er komplet, men noget slidt på overfladen efter transporten i vandet. Knoglen har været forsøgt dateret ved hjælp af kulstof-14 metoden, der kan række omkring 40.000 år tilbage i tiden. Den var imidlertid ældre, og det har derfor ikke været muligt at bestemme alderen.

Steppebisonen hørte - som navnet siger - til i det åbne landskab og kendes fra Eem-mellemistiden og fra den sidste istid, Weichsel. Den var større og kraftigere bygget end dens to nulevende slægtninge, den europæiske og den amerikanske bison, som den er stamfader til. En halv snes fund af steppebison er kendt fra Danmark. De yngre fund fra Senglacialtiden tilhører en overgangsform mellem steppebisonen og den europæiske bison, vicenten.

 Note Mellemfodsben af steppebison i smeltevandsgrus.

Danicafossils © 2015