Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Argentinidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
145
Accessionsnummer:
DK 163 (2)
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Fossils finnepig, måske fra uddød slægtning til nutidens pighaj, samt andre fossiler, bevaret i cementsten og fundet ved Salgerhøj på Mors.

Fossilere, der ligger i flere niveauer i blokken, omfatter:

  1. En haj finnepig
  2. tre velbevarede, tæt og næsten parallelt liggende eksemplarer af Molerets velkendte, uddøde Argentinoid (slægtning til nutidens Guldlaks)
  3. talrige skæl og knogler fra små teleoster, og
  4. et stykke ved.
Finnepiggen gør fundet danekræ-værdigt, da elasmobranch rester er store sjældenheder i Molerets fiskefauna. Der foreligger et enkelt fund af sammenhønde dele af tandsæt og bruskforkalkninger fra en hajform som på grundlag af tændernes morfologi kan anses for at være en uddød slægtning af nutidens Odontaspider (f.eks. nutidens Sandhaj), men ingen af disse sidste har rygfinner med pig. Den nyfundne pig (længde 43 mm; største bredde 4 mm) minder generelt om de hos nutidens Pighajer (f.eks. Squalus acanthias), og dens overfladerelief kan minde om det hos pigge fra former som bl.a. Garmans (1913) Centrophorus atromarginatus. Der kan således være tale om en uddød slægtning af nutidens Pighajer, og tænder af sådanne (f.eks. Squalus minor) kendes fra bl.a. London Clay, som i geologisk alder ligger nær Molerets. Fra London Clay (og andre stort set samtidige lag) kendes finnepigge af Heterodontider, men den foreliggende afviger fra disse på væsentlige punkter. Muligheden for, at piggen kan hidrøre fra en Chimæroid (havmus), forligger, men er fjern. En mere præcis vurdering af det systematiske tilhørsforhold kræver yderligere præparation af stykket; men finnepiggen er et unikum.

Fundets videnskabelige betydning og dets værdi som udstillingsobjekt gør det klart danekræ værdigt.


 Note Tre eksemplarer af den almindelige lille guldlaks-slægtning i cementsten.

Danicafossils © 2015