Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anguilliformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
143
Accessionsnummer:
DK 162
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Søren Kristensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Ålefisk, hoved og lidt af forkroppen, fossilets længde ca. 21 mm, heraf kraniet (incl. grellelag) ca. 12 mm, dets højde ca. 5 mm. Ingen finner ses.
De 15 forreste hvirvler ses, alle med store sammenstødende neuralbuer med ganske korte torntappe; rygmarven er helt lukket inde i en benkanal. De bageste hvirvler har ret kraftige næsten vandrette, trekantede parafofyser (ribben ses ikke).
Skulderbæltets S-formede cleithrum ses, men intet mere, og brystfinnen væk. Det lille gællelag anes, men skjules tildels af de bageste gællebuer, på hvilke anes nogle svælgtandplader ! (ses meget sjreldent). Der ses omkring 15 gællehudstråler, de fleste meget tynde, men den øverste (bageste) kraftig og buet bagom gællelåget (typisk for ålefisk). "Tungen", de sidder på, anes.
Kæberne er fint bevaret, tilsyneladende med mere end en række af kraftige, spidse tænder, som nok også ses dække det meste premaxillare-zoner- vomer-ethmoid komplexet. Kæberne ret korte med led under øjets bageste del.
Den lave øjenkule og den "kompakt" udseende hjernekasse typisk for ålefisk. Hyomandibulare tydelig og bag den et ret lille forgællelåg.

Quadratum (ledben) og mundloftets knogler anes, inkl. de kraftige parasphienoid.
Ålefisk er meget sjældne i moler (og "skifer"), men de få eksemplarer repræsenterer alligevel ca. 4 forskellige familier. Dette fund synes ikke at være identisk med de hidtil fundne, idet forreste del af rygfinnen sa ????????? forventes på stykket. Proportioner af kæber og/eller neuralbuerne er forskellige.


 Note Ålefisk i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015