Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Exellia? sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
140
Accessionsnummer:
DK 158
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jørgen Holst Christensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Skarrehage, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fundsted: løs i Skarrehagegraven overfor museet, dvs i lamineret moler sandsynligvis fra "brydningsserien", altså øvre del af den "negative" askeserie.

Lille unge af Exellia (der er også en "larve" af den lille alm. "strømsild" på), længde ca. 2 cm totalt med standardlængde ca. 1,2 cm (exel. halestråler) og dermed er fossilet omtrent så lille som det allermindste ex. kendt af Exellia fra berømte Monte Bolca, N-Italien (sen Nedre Eocæn ca. 5 mill. år yngre end moler), ??????? E . vel ife r.

Det eneste andet ex. fra moler er en "voksen" på over 10 cm (fig. i Bonde 1987), nok også fra øvre del af den "neg. 11 serie" - arten er altså meget sjælden her (er ikke i Kuhnes intensive indsamling .
Det er af stor betydning at have meget små juvenile former, fordi vækstserier så kan etableres. Dette er gjort fra Monte Bolca, så med dette lille ex. fra moleret bliver der mulighed for en interessant sammenligning. Det ser ud som om, de to arters vækstserier er noget forskellige, idet rygfinnen ved den ringe størrelse 14-15 mm SL er forskellig (molerets relativt meget lavere i bageste del af finnen). Desværre er de lange bugfinner ikke bevaret hos de to molerfossiler. Gatfinnen med den meget kraftige, buede støtteradie ligner Bolca-arten, og den har også 27-30 stråler. Rygfinnen er lidt itu bagest på den juvenile, men i kombi med den voksne er antal finnestråler nok lidt højere end hos den samtidige art fra Turkmenistan, E. proxima og er lige så højt som hos den yngre Bolca-art.
Molerets er sandsynligvis en ny art.
Drs Tyler & Ba'1I1ikov (MS 1995) har analyseret familien Exelliidae med de to arter af Exellia (Bolca og Turkmenistan) og har vist, at også den nedre Eocæne, Indiske Eoluvarus bondeirna høre til familien, hvis placering indenfor Perciformes, de (hav-) ?????????al>.Jrrelign. fisk er ganske usikker. Moler-arten hører klart til Exellia.

Det juvenile fossil er altså dels af en uhyre sjælden art, og er dels videnskabeligt interessant ved at kunne etablere en vækstserie.
Fossilet er ikke så velbevaret med de to inkomplette plader, men de kombinerer til en næsten komplet fisk. Kraniet er ret dårligt med manglende kæber. Men den uanselige fisk må have været vanskelig at "spotte", indsamle og præparere og bevare, derfor ros til finderen, som fandt den interessant.


 Note Unge af Exellia ?, der muligvis tilhører aborregruppen, i moler.

Danicafossils © 2015