Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Antigonia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
14
Accessionsnummer:
DK 18
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-)"skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Det her omhandlede fund er gjort i 1991 af Hr. Henrik Madsen og omfatter både fossilbærende plade og modplade. Det er taget som løsfund på stranden nær Stolleklint på Fur.
Fundet er indkommet til Geologisk Museum via Lektor N. Bonde.

Status for fundet:
Det drejer sig om et juvenilt eksemplar af en Antigonia-lignende fisk bevaret i "skifer" fra Moleret. Fossilets højde er 18 mm, længden ca. 8 mm.

Der er således tale om endnu et fund af en fisk, som indtil den første Danekræsag behandledes, ikke var kendt fra identificerbare fossiler fra Moleret.

I modsætning til det fund, som tidligere opnåede status som Danekræ, er den her behandlede Antiqonia-lignende fisk bevaret i "skifer". Det indebærer, at detaljer i skeletstrukturen generelt er mere velbevarede, og anatomien kan følgeligt klarlægges bedre. Stykket sikrer således flere oplysninger for en videnskabelig bearbejdelse.

På grund af dets utvivlsomme videnskabelige betydning (en videnskabelig bearbejdelse er påbegyndt af N. Bonde) og fisketypens generelle sjældenhed i Molerets fossile fauna, skal det anbefales, at fundet opnår status som Danekræ.

 Note Pigfinnet fisk?, "Antigonia", beslægtet med havgalt i (Ler-)"skifer"

Danicafossils © 2015