Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthopterygii overorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
135
Accessionsnummer:
DK 153
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Tommy Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 

Gællelågsregion af benfisk i skrivkridt, Stevns Kridtbrud.

Sammenhængende benfiskrester i vort skrivekridt er ekstremt sjældne (der findes endda ret få fiskerester efter slæmning, kun skæl, småtænder og knoglefragmenter - hajtænder og de store Enchodont-tænder er heller ikke ret almindelige). Kun TN's formidable ålefisk fra 1995 er værd at nævne.

rekonstruktion Det indleverede fossil består af hyomandibulare i sammenhæng med en perfekt bevaret serie af gællelågsknogler; gællelåg, forgællelåg, undergællelåg m.v. fra venstre side af en pænt stor fisk. Højde og bredde af regionen måler ca. 6 x 3½ cm, der nok svarer til en fisk på 30-40 cm's længde.

Desuden ses lidt af quadratum (ledbenet) og metapterygoid fra ganen.

Forgællelåget er med sin kraftige hjørnepig meget karakteristisk, og det glatte gællelåg synes ikke at have haft en pig, men har nok været helt skælklædt.

Den kombination af trækkene kendes ikke fra andre beskrevne kridttidsfisk, og er for gællellågets vedkommenende ret primitiv, mens forgællelåget synes mere avanveret. Det ligner mest holocentrider (egern-fisk - Ø. Kridt - Nu), og det er sandsynligt, at det er den familie, den fossile art er nærmest beslægtet med (af gruppen Beryciformes, primitive pigfinnede benfisk).

Fisken er karakteristisk og unik, arten er ny for videnskaben, og sammenhængende fiskerester er overordentligt sjældne i skrivekridtet i hele Europa, så selv om fossilet er ret fragmentarisk, har det meget stor videnskabelig interesse. Som udstillingsstykke er det også ret fint.


 Note Gællelåg og forgællelåg af pigfinnet fisk beslægtet med egernfisk og soldaterfisk i skrivekridt.

Danicafossils © 2015