Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chelonia orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
133
Accessionsnummer:
DK 149
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Thomas Hansen
Bestemt af:
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
MELLEMSTOR HAVSKILDPADDE: del af sammenhængende randplader fra benskjoldet, med isiddende ribbensfragmenter.
Nedre/Mellem Eocæn (løsfund).

Fossilet, der er renset af finderen, består af en mineraliseret, næsten hel randplade (ca. 5 cm lang) med suturrede endestykker af foregående og følgende randplader, den ene med isiddende lille stykke ribbensende. I tværsnit er randpladerne spidst-trekantede, i princippet som hos moderne havskildpadder, men muligvis yderligere "spidse" som følge af tryk under forsteningen. Midterpladen har en medialt tilhæftet ribbensende, hvoraf et par cm er synlig. Nogle "forkastninger" i knoglerne støtter formodningen om, at stykket har været udsat for sammentrykning. Knogleoverfladen er velbevaret og viser de for marine skildpadder karakteristiske knoglevævsformer. Netop den særdeles velbevarede knogletekstur samt stykkets makromorfologiske karakterer gør det til et betydningsfuldt fossil: det markerer et morfologisk stadium i havskildpaddernes evolution, og det er overmåde velegnet i udstillingsøjemed.

Finderen, gymnasieelev Thomas Hansen, skriver i brev af 30/10 1995:
"Fragmentet blev fundet løst i en stenbræmme [på stranden] op ad en lav lerskrænt. Jeg kan ikke huske lerets farve, men det fundne stykke var ganske givet skyllet ud herfra nogle dage/uger forinden. Det omtrentlige fundsted er angivet på det medfølgende kort [Vesterskov, ca. midt mellem Fredericia og spidsen af Trelde Næs]".

Det palæogene Nordsø Bassin har ydet de fleste af Danmarks skildpadde-fossiler, men antallet er stadig under eller omkring 10. Stykkerne er indbyrdes markant forskellige, der er ingen morfologisk, muligvis heller ingen taxonomisk overlapning imellem dem. Det foreliggende stykke har stor museal og betydelig videnskabelig værdi.


 Note Fragment af skildpadde i Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015