Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mene sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
13
Accessionsnummer:
DK 17
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-)"skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Generelt:
Fundet er gjort i 1991 af Hr. Henrik Madsen, og det er kommet til Geologisk Museum via Lektor N. Bonde, som besøgte samleren og gennemså hans samling.
Det er et løsfund gjort nær Stolleklint på Fur, og en lille del af modpladen foreligger.

Status for fundet:
Det her omhandlede fossil repræsenterer en art af slægten Mene; det er bevaret i "skifer" fra Moleret, og det har en længde på 7 cm. Det drejer sig således om et eksemplar af denne fiskeslægt, der er meget større end de fra Moleret tidligere kendte, der omfatter et, som blev erklæret Danekræ i 1991, og to herefter erkendte stykker.

Det foreliggende nye stykke er særdeles velbevaret og viser således også en række vigtige detaljer for den videnskabelige bearbejdelse og bestemmelse af arten. Det gælder bl.a. detaljer i halens skelet og i kraniet med kæbeskelettet, hvor endog de ganske små tænder ses.

Stykkets smukke bevaringstilstand og størrelse giver det status som udstillingsstykke. Dets detaljerede bevaring sikrer stykket en høj videnskabelig værdi, hvor det ved bearbejdning meget vel kan tænkes at blive gjort til holotype.

Det kan derfor anbefales, at stykket udpeges som Danekræ, skønt det ikke repræsenterer det eneste kendte eksemplar af denne fiskeslægt indenfor Molerets fossile fauna.

 Note Pigfinnet fisk af slægten Mene i (ler-)"skifer".

Danicafossils © 2015