Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
129
Accessionsnummer:
DK 145
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Ejerslev, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ella Hoch 
FUGL: fod med brækket tarsometatarsus og aftryk af nubret hud omkring fortæerne, bevaret i cementsten fra moleret.
Øverste Paleocæn/nederste Eocæn.

Fossilet er bevaret i plade og modplade af mørk cementsten, der er tilhugget/skåret fra større blok. Samlet mål af de indleverede stykker ??? er ca. 10 cm X 16 cm X 19 cm. Maximal længde af fossilet er 3,3 cm.

Fuglefodens skelet er relativt velbevaret, bortset fra brud på og nogen indbyrdes forskydning af delene af tarsometatarsus; tæerne har slanke knogler og spidse, letkrummede kloled, bagtåen er veludviklet og lang. En række af knoglefragmenter udgår fra øvre ende af tarsometatarsus og forløber i en lang bue delvis ned over foden (del af tibiotarsus?). Fossilet har udseende af at være en afbidt fod, der blev vraget af rovdyret (en fisk?), som fortærede de kødrigere dele af fuglen. Særligt interessante er aftrykkene af nubret hud omkring to (muligvis tre) af fortæerne. Det drejer sig sandsynligvis om hud fra fodens underside (hud på oversiden af fuglefødder bærer almindeligvis større skæl). Bredden af hudaftrykkene antyder, at der kunne være tale om svømmehud. Der kan muligvis frempræpareres yderligere aftryk til støtte for denne opfattelse.

Hvis der virkelig er tale om svømmehud, repræsenterer dette fossil en af de få svømmefugle, der er påvist i moleret. Hudaftrykkene er under alle omstændigheder af stor interesse, såvel i videnskabelig som i udstillingsmæssig henseende. Formen af de fossile knogler kan benyttes i en rekonstruktion af den foreliggende type fuglefod (uafhængigt af hudens størrelse). Under studier af "moler-fuglene" fokuseres på fodens form og specielt på bagtåens form og relative længde, ikke mindst fordi der kan drages slutninger om fugles levevis og dermed om miljøet ud fra fuglefødders morfologi.

Stykket er absolut værdifuldt og bør gøres til danekræ. Finderen har behandlet det med omhu og har straks gjort opmærksom på den sjældne bevaring af hudaftrykkene.


 Note Fuglefod i cementsten.

Danicafossils © 2015