Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Odonata orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
128
Accessionsnummer:
DK 144
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Peter H. Jensen
Bestemt af:
Lokalitet:
Silstrup, Thy
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Vedr. fossil guldsmed fra moler.
En skiferblok (cirkulær, diameter ca. 20 cm), mærket "13/6-95" og "1". Med en næsten fuldstændigt bevaret guldsmed (Odonata ­ Anisoptera). Aftrykket måler ca. 8 x 2,5 cm. Hoved (med tydelige sammensatte øjne og munddele) samt to par vinger er næsten fuldstændigt bevarede.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Odonata - Anisoptera (ægte guldsmede), familien Aeschnidae.

Konklusion:
Dette er kun det andet eksemplar af ægte guldsmede (Odonata ­ Anisoptera) fra moler, men det første hvor hovedets struktur er velbevaret (af betydning for bestemmelsen). Fundet er derfor af enestående videnskabelig interesse og er med til at komplettere billedet af en mangfoldig og artsrig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Palæocæn. Det aktuelle fund er velbevaret og af stor udstillingsmæssig værdi. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.


 Note Guldsmed i cementsten.

Danicafossils © 2015