Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Orthopodomyia sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
126
Accessionsnummer:
DK 142
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Gullerup, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Der er kun fundet ca. 10 stikmyg, alle i moleret. Tre eksemplarer (to hunner og en han) er blevet godkendt som danekræ. DK 112 er en han (kendes på de mere buskede følehorn), mens DK 142 er en hun. Begge har en kropslængde på 10 mm. Begge køn har forlængede, rørformede munddele, men som hos nulevende myg er det sikkert kun hunnen, der har suget blod. Munddelene og andre kendetegn viser, at den tilhører den nulevende slægt Orthopodomyia, der kun lever i tropiske og subtropiske områder. Hunmyggene i denne slægt suger blod fra fugle og pattedyr. I det baltiske rav er stikmyg også meget sjældne, men der er dog beskrevet i alt fire arter, som er placeret i to andre nulevende slægter: Aedes (skovmyg) og Culex (husmyg). Stikmyg kendes muligvis helt tilbage fra Juratiden og med sikkerhed fra Kridttiden.

 Note Stikmyg, hun, Orthopodomyia sp., i cementsten.

Danicafossils © 2015