Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Dryomyzidae? familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
118
Accessionsnummer:
DK 132
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Sundby Klint, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen [askelag +25 -> +30]
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Fossil sumpflue fra móler.

Beskrivelse:
To skiferstykker (begge ca. 2,5 x 2,5 cm), begge mærket 5-4954, med næsten fuldstændigt bevaret aftryk af en flue (Diptera-Cyclorrhapha-Acalyptratae) i såvel plade som modplade. Aftrykket måler ca. 1 x 0,5 cm. Hoved (med følehorn), krop og vinger er næsten fuldstændigt bevarede.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Diptera-Cyclorrhapha-Acalyptratae (højere fluer), sandsynligvis familien Dryomyzidae (sumpfluer).

Konklusion:
Dette er den første repræsentant for gruppen højere fluer (Acalyptratae) i móler og derfor af enestående videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i Øvre Palæocæn. Det aktuelle fund er særdeles velbevaret og fuldstændigt. Fundet bør derfor sikres, f. eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum.

 Note Sumpflue i cementsten.

Danicafossils © 2015