Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anguilliformes orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
114
Accessionsnummer:
DK 127
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Tommy Nielsen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Ålefisken er det mest komplette fund af en benfisk fra det danske skrivekridt. Skeletresterne viser ålens hoved samt den forreste del af kroppen med 22 ryghvirvler. Ved sammenligning med nutidige ål skønnes det, at den fossile ål har haft en længde på mindst 40 cm. Desværre ligger kæberne således, at man ikke kan se tandsættet, og da kranietaget heller ikke er synligt, fordi hjernekassen ses fra ganen, er det vanskeligt at placere ålen i en kendt familie.

Skønt kun en mindre del af fisken er bevaret, er fundet en sensation – selv på verdensplan. Der kendes nemlig ikke andre skeletter af ålefisk fra den yngste del af Kridttiden, Maastrichtien. Ålefiskene dukker op i midten af Kridt, og ålen fra Stevns er således et bindeled mellem disse ældste ål og de yngre ål fra Tertiærtiden, der mere ligner nutidens og bl.a. findes i Stolleklint Ler og moler.

Som noget helt usædvanligt er der i samme blok fundet en krans af pigge fra det regulære søpindsvin Phymosoma granulosum (samme art som DK 154). Det var faktisk de lange pigge, som vakte finderens opmærksomhed, mens ålen først kom frem under præparation med sandblæser på Geologisk Museum. I kransens midte ses nogle få plader af søpindsvinets lille skal, som må være blevet fortæret af et rovdyr eller en ådselsæder, måske en fisk. I dag er visse aftrækkerfisk, hvis slægtninge levede allerede i Kridttiden, i stand til at vende et søpindsvin om ved at puste en vandstråle ind under det. De æder det så fra mundsiden, hvor de fleste bløde sugefødder sidder. Piggene bliver undertiden efterladt i en krans omkring den ødelagte skal, men som oftest spredes de.

 Note Ålefisk og regulært søpindsvin, Phymosoma granulosum, i Skrivekridt.

Danicafossils © 2015