Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gadidae? familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
110
Accessionsnummer:
DK 122
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
John Knud Jensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fossilet er godt 11 cm langt, heraf måler selve kraniet fra snudespids til hjernekassens nakkeled 9 cm. En sammenligning med moderne torskefisk viser, at den fossile fisk har haft en længde på omkring ½ m. Bag kraniet er dele af skulderbæltet bevaret sammen med et par af hvirvlerne.

Kranietaget (er delvist pyritiseret og altså bevaret som "guldskinnende" svovlkis. Hjernehulrummets venstre væg og bageste flade ses også tydeligt og viser en let "oppustet" hjernekasse med en udbuling i sidevæggen ud for kammeret til ørestenen. Af det kraftige, krumme forgællelåg er kun den nedre del bevaret, hvor det svinger frem mod kæbeleddet. Bag den øvre, borteroderede del ses det øverste af gællelåget med en kraftig kant, der bagud danner en flad spids, hvilket er typisk for torskefisk. Bag øjet forbinder den kraftige knogle hyomandibulare hjernekassen med kæbeleddet. Under hyomandibulare ses en del af ganen. Munden er tydeligt gabende. Den bageste, flade, udvidede del af overkæbeknoglen eller maxillare er tydelig bag og oven for overkæbens tandbærende knogle, præmaxillare (mellemkæben hos mennesket). Underkæben (er fint bevaret og flot frempræpareret af finderen, forrest med dentale, der ligesom præmaxillare har et "bånd" af ganske små tænder. Underkæbens bageste, store knogle ses også, og kæbens ledskål kan anes (pil).

Mange anatomiske træk (flere end de her omtalte) er fint synlige i dette fuldstændigt 3-dimensionalt bevarede kranium. Fisken er sandsynligvis en primitiv slægtning til selve torskefamilien. Endnu et kranium af en torskefisk fra Trelde Næs er godkendt som danekræ (DK 241). Måske stammer de to kranier fra samme art, som er meget forskellig fra de kulmule-lignende fisk, Rhinocephalus, som er den eneste torskefisk i London Ler og som helt dominerer blandt molerets torskefisk. Disse "kulmuler" har to rækker af meget kraftige, krumme, spidse tænder i kæberne. Tænderne findes også løst i Lillebælt Ler.

 Note Kranium af "havaborre" i konkretion fra Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015