Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gempylidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
109
Accessionsnummer:
DK 121
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Chris Christiansen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [Ypresien/Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Slangemakreller er beslægtet med makreller og tunfisk, men tilhører dog en særlig familie, slangemakrelfamilien (Gempylidae). Blandt de bevarede dele i konkretionen fra Trelde Næs ses de 5 cm lange kæber med tænder, bl.a. de to store hugtænder i overkæben, samt noget af ganetaget. Hugtænderne, der måler 7-8 mm, er noget beskadigede, men tillader alligevel en foreløbig bestemmelse af fisken til slægten Eutrichiurides.

For nogle årtier siden blev et lignende kranium med over- og underkæber og de karakteristiske hugtænder fundet i en lerjernstenskonkretion på stranden nord for Århus. Denne konkretion stammer sandsynligvis fra den nordlige del af Kalø Vig nær Vosnæs Pynt, hvor plastisk ler er eksponeret på helt lavt vand. Sjældenheden af de to fund illustreres af, at der efter mere end 200 års intensive indsamlinger i London Ler kun er beskrevet et enkelt, fragmentarisk kranium af en slangemakrel med tænder. Isolerede tænder er derimod almindelige både i Lillebælt Ler og London Ler. En op til 2 m lang slangemakrel-slægtning er også kendt fra moleret.

 Note Kranium af slangemakrel i konkretion fra Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015