Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Antigonia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
1
Accessionsnummer:
DK 2
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Solveig Witteck
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
På given foranledning skal jeg herved meddele, at den Antigonia-lignende actinopterygie, fundet i Moleret af Solveig Witteck og beroende på Fur Museum, uden tvivl falder ind under bestemmelserne for Danekræ loven. Det er det første eksemplar, der kendes af denne actinopterygie-form fra Moleret.

Kommentar af Erik Fjeldsø Christensen ved indsendelse af stykket
I sommeren 1990 fik Fur Museum indleveret en hidtil ukendt fisk fra moleret. Fisken er blevet forevist professor emeritus Walter Kühne og lektor Niels Bonde. Begge hævder samstemmende, at fisken ikke tidligere er fundet i moleret.

Niels Bonde har bestemt fisken til at være Antigonia-lignende. Stykket blev af den tyske finder Solveig Witteck, foræret til Fur Museum.

Da stykket formentlig er Danekræ, beder jeg Geologisk Museum om at udpege en Valuar i sagen.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 83

 Note Pigfinnet fisk?, "Antigonia", beslægtet med havgalt, i moler.

Danicafossils © 2015