Forside

Om Danicafossils
Danekræ-databasen
Danicafossils er en præsentation af fossiler samlet på diverse lokaliteter i Danmark og Skåne med udgangspunkt i Danekræsamlingen, SNM.

Der er over år udgivet en del publikationer omhandlende fund i Danekræsamlingen, men også fra andre samlinger. De vil være anført som reference hvor det er relevant.
De kan for nogles vedkommende downloades som PDF-fil.

Sten Lennart Jakobsen

Danicafossils er under ombygning.
Det vil ske løbende over længere tid.

Du kan stadig se den gamle Danekræ-database ved et klik på nærværende link.

Sten Lennart Jakobsen